– admin

W związku z toczącymi się pracami projektowymi zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki (granica powiatu) – Wrotnów – Klimowizna na odcinku Miedzna – Jartypory wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4233W Wójt Gminy Miedzna zaprasza osoby zainteresowane do złożenia ewentualnych uwag do lokalizacji i parametrów zjazdów dla planowanej inwestycji.

Uwagi można …

Czytaj więcej Uwaga mieszkańcy

Utylizację materiałów pokryciowych zawierających azbest – dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacja w kwocie 35 000,00 zł

Czytaj więcej Informacja

2 października 2023r. w Urzędzie Gminy Miedzna odbyło się uroczyste rozpoczęcie gazyfikacji Gminy Miedzna. Wybudowana została już sieć gazowa do Zakładów Mięsnych w Żeleźnikach. W ramach pierwszego etapu wykonywany jest gazociąg na ulicach: Węgrowskiej, Kościelnej, Ogrodowej i Orzeszowskiej. Polska Spółka Gazownictwa już teraz przygotowuje się do dalszej rozbudowy sieci w gminie Miedzna.

Wójt Gminy Miedzna Tadeusz …

Czytaj więcej Uroczyste rozpoczęcie gazyfikacji Gminy Miedzna

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie (dalej PSG) informuje, że wybuduje jeszcze do końca 2023r. sieć gazową w Gminie Miedzna w miejscowości Miedzna.Zachęcamy właścicieli posesji zlokalizowanych przy ulicach: Węgrowska, Kościelna, Ogrodowa i Orzeszowska, którzy nie złożyli jeszcze wniosku, do składania wniosków i zawierania umów przyłączeniowych.Złożenie ww. wniosków w najbliższych …

Czytaj więcej Informacja dot. gazyfikacji Gminy Miedzna

Powrót na górę