– admin

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, 29 maja 2023 roku odbyło się spotkanie, podczas którego Pan Wójt Gminy Miedzna Tadeusz Tomasz Okulus i Pani Skarbnik Jolanta Ołtusek podpisali umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) dofinansowanie na realizację zadań ekologicznych na terenie Gminy Miedzna.

Przedstawicielami WFOŚiGW były Pani Prezes Kamila Mokrzycka i …

Czytaj więcej Podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) dofinansowanie na realizację zadań ekologicznych na terenie Gminy Miedzna.

W Węgrowskim Ośrodku Kultury 19 maja 2023 roku Samorządowcy podpisali umowy na dofinansowania zadań remontowych i inwestycyjnych w poszczególnych Gminach otrzymane z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Gmina Miedzna w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” pozyskała 750.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w miejscowości Międzyleś”.

Natomiast w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – …

Czytaj więcej Samorządowcy podpisali umowy na dofinansowania zadań remontowych i inwestycyjnych

26 maja 2023 roku na placu obok Szkoły Podstawowej w Miedznie odbył się „Ekologiczny piknik rodzinny” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Patronat honorowy nad „Organizacja Ekologicznego Pikniku Rodzinnego na terenie Gminy Miedzna” objęła Pani Minister Klimatu i Środowiska – Anna Moskwa.

Piknik odwiedziła Pani Dyrektor Wydziału Zamiejscowego WFOŚiGW w Siedlcach …

Czytaj więcej Ekologiczny piknik rodzinny

Powrót na górę