– Inwestycje

W dniu 4 października 2021r. w Starostwie Powiatowym w Węgrowie odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie na projekty związane z ochroną środowiska realizowane przez gminy i jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu węgrowskiego.Gmina Miedzna reprezentowana przez Wójta Tadeusza Tomasza Okulus otrzymała dofinansowanie w kwocie 27 540,00 zł na zadanie pn …

Czytaj więcej Dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie

Podpisanie umowy

W dniu 02.09.2021r. w Urzędzie Gminy w Sadownem odbyło się podpisanie umów o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.Gmina Miedzna otrzymała dofinansowanie w wysokości 180 000 zł na zadanie pn. “Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Miedznie”.W dniu 22.09.2021r. została podpisana umowa z wykonawcą …

Czytaj więcej Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Miedznie

Rozstrzygnięty został kolejny nabór wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach którego Gmina Miedzna otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.000.000zł na zadanie pn. „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Miedzna – Żeleźniki”.Pozyskane środki łącznie z II transzą, którą otrzymaliśmy z RFIL w grudniu 2020r. w wysokości 1.500.000zł, pozwolą Gminie Miedzna rozpocząć w bieżącym roku realizację długo …

Czytaj więcej Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Miedzna – Żeleźniki

Wręczenie czeku

Dnia 14 grudnia w Urzędzie Gminy Miedzna Pani Senator RP Maria Koc i Poseł RP Maciej Górski, przekazali Wójtowi Gminy symboliczny czek na kwotę 1,5 mln zł. z rozstrzygniętego naboru rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach którego gminy i powiaty mogły ubiegać się o środki na realizację inwestycji, które będą realizowane w latach 2021-2022 a …

Czytaj więcej DOFINANSOWANIE DLA GMINY MIEDZNA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W WYSOKOŚCI 1,5 mln. zł.

Gmina Miedzna informuje, że w 2020 roku przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” zrealizowała w sołectwach gminy Miedzna następujące zadania:

W sołectwie TCHÓRZOWA zrealizowano zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem w miejscowości Tchórzowa ”.

Zakres robót zadania.

W świetlicy rozebrano podłogę drewnianą (rozebranie podłogi …

Czytaj więcej Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 – wykonane zadania

Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGOFUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH”Przebudowa drogi gminnej nr 420505W w miejscowości Wrzoski wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4220W gm. Miedzna”DOFINANSOWANIE 817 985,67 złCAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 168 550,96

Gmina Miedzna reprezentowana przez Wójta Gminy zawiadamia o zakończeniu inwestycji pn. “Przebudowa drogi gminnej nr 420505W w miejscowości Wrzoski wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową …

Czytaj więcej Przebudowa drogi gminnej nr 420505W w miejscowości Wrzoski wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4220W gm. Miedzna

Gmina Miedzna informuje, że w 2019 roku przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” zrealizowała w sołectwach gminy Miedzna następujące zadania:
Sołectwo MIEDZNA realizowało zadanie pn. „ Nasadzenie drzew na terenie alei lipowej – dz.nr ew.534/16 oraz zakup koszy, ławek na skwer wiejski i ulice w sołectwie Miedzna”.
Zakres …

Czytaj więcej Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 – wykonane zadania

Powrót na górę