– Inwestycje

Utylizację materiałów pokryciowych zawierających azbest – dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 27 000,00 zł

Czytaj więcej Informacja

Gmina Miedzna informuje, że zrealizowane zadanie pn. „Modernizacja Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Miedznie” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.

Zakres robót obejmował:

modernizację sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Miedzniemodernizację budynku szatniowo-sanitarnego na boisku Orlik wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne

Źródła finansowania zadania:Całkowita wartość …

Czytaj więcej Informacja

Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW – RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG”Przebudowa drogi gminnej nr 420506W na odcinku od drogi powiatowej nr 4222W w kierunku miejscowości Miedzna”DOFINANSOWANIE 903 764,42 złCAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 291 092,03Gmina Miedzna reprezentowana przez Wójta Gminy zawiadamia o zakończeniu inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 420506W na odcinku od drogi powiatowej nr 4222W w kierunku miejscowości Miedzna.Przedmiotem …

Czytaj więcej Przebudowa drogi gminnej nr 420506W na odcinku od drogi powiatowej nr 4222W w kierunku miejscowości Miedzna

W dniu 4 października 2021r. w Starostwie Powiatowym w Węgrowie odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie na projekty związane z ochroną środowiska realizowane przez gminy i jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu węgrowskiego.Gmina Miedzna reprezentowana przez Wójta Tadeusza Tomasza Okulus otrzymała dofinansowanie w kwocie 27 540,00 zł na zadanie pn …

Czytaj więcej Dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie

Podpisanie umowy

W dniu 02.09.2021r. w Urzędzie Gminy w Sadownem odbyło się podpisanie umów o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.Gmina Miedzna otrzymała dofinansowanie w wysokości 180 000 zł na zadanie pn. „Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Miedznie”.W dniu 22.09.2021r. została podpisana umowa z wykonawcą …

Czytaj więcej Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Miedznie

Rozstrzygnięty został kolejny nabór wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach którego Gmina Miedzna otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.000.000zł na zadanie pn. „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Miedzna – Żeleźniki”.Pozyskane środki łącznie z II transzą, którą otrzymaliśmy z RFIL w grudniu 2020r. w wysokości 1.500.000zł, pozwolą Gminie Miedzna rozpocząć w bieżącym roku realizację długo …

Czytaj więcej Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Miedzna – Żeleźniki

Wręczenie czeku

Dnia 14 grudnia w Urzędzie Gminy Miedzna Pani Senator RP Maria Koc i Poseł RP Maciej Górski, przekazali Wójtowi Gminy symboliczny czek na kwotę 1,5 mln zł. z rozstrzygniętego naboru rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach którego gminy i powiaty mogły ubiegać się o środki na realizację inwestycji, które będą realizowane w latach 2021-2022 a …

Czytaj więcej DOFINANSOWANIE DLA GMINY MIEDZNA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W WYSOKOŚCI 1,5 mln. zł.

Powrót na górę