– Inwestycje

Rozstrzygnięty został kolejny nabór wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach którego Gmina Miedzna otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.000.000zł na zadanie pn. „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Miedzna – Żeleźniki”.Pozyskane środki łącznie z II transzą, którą otrzymaliśmy z RFIL w grudniu 2020r. w wysokości 1.500.000zł, pozwolą Gminie Miedzna rozpocząć w bieżącym roku realizację długo …

Czytaj więcej Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Miedzna – Żeleźniki

Wręczenie czeku

Dnia 14 grudnia w Urzędzie Gminy Miedzna Pani Senator RP Maria Koc i Poseł RP Maciej Górski, przekazali Wójtowi Gminy symboliczny czek na kwotę 1,5 mln zł. z rozstrzygniętego naboru rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach którego gminy i powiaty mogły ubiegać się o środki na realizację inwestycji, które będą realizowane w latach 2021-2022 a …

Czytaj więcej DOFINANSOWANIE DLA GMINY MIEDZNA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W WYSOKOŚCI 1,5 mln. zł.

Gmina Miedzna informuje, że w 2020 roku przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” zrealizowała w sołectwach gminy Miedzna następujące zadania:

W sołectwie TCHÓRZOWA zrealizowano zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem w miejscowości Tchórzowa ”.

Zakres robót zadania.

W świetlicy rozebrano podłogę drewnianą (rozebranie podłogi …

Czytaj więcej Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 – wykonane zadania

Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGOFUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH”Przebudowa drogi gminnej nr 420505W w miejscowości Wrzoski wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4220W gm. Miedzna”DOFINANSOWANIE 817 985,67 złCAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 168 550,96

Gmina Miedzna reprezentowana przez Wójta Gminy zawiadamia o zakończeniu inwestycji pn. “Przebudowa drogi gminnej nr 420505W w miejscowości Wrzoski wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową …

Czytaj więcej Przebudowa drogi gminnej nr 420505W w miejscowości Wrzoski wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4220W gm. Miedzna

Gmina Miedzna informuje, że w 2019 roku przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” zrealizowała w sołectwach gminy Miedzna następujące zadania:
Sołectwo MIEDZNA realizowało zadanie pn. „ Nasadzenie drzew na terenie alei lipowej – dz.nr ew.534/16 oraz zakup koszy, ławek na skwer wiejski i ulice w sołectwie Miedzna”.
Zakres …

Czytaj więcej Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 – wykonane zadania

Gmina Miedzna

realizuje zadanie pn. ”Remont zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Miedznie”.

Informacje dotyczące zadania:

Całkowity koszt realizacji operacji – 129.408,03 zł brutto

Okres realizacji – 04.09. – 15.11. 2012 r.

Celem remontu jest – wymiana pokrycia dachowego z blachy na dachówkę ceramiczną, odnowienie elewacji, wykonanie nowej instalacji odgromowej.

Powyższe prace uzyskały akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Realizowany remont poprawi stan techniczny oraz …

Czytaj więcej Informacja o realizacji zadania pn. ” Remont zabytkowego budynku Urzedu Gminy w Miedznie”

 

Gmina Miedzna
realizuje zadanie pn. ”Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wrotnów gmina Miedzna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej ” działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Informacje dotyczące zadania:

Całkowity koszt realizacji operacji – 559.537,96 zł

Wartość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007 – 2013 …

Czytaj więcej Informacja o realizacji zadania pn. “Remont remizy wiejskiej we wsi Wrotnów gmina Miedzna”

Powrót na górę