– Inwestycje

Utylizację materiałów pokryciowych zawierających azbest – dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacja w kwocie 35 000,00 zł

Czytaj więcej Informacja

Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW – RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG”Przebudowa drogi gminnej nr 420506W na odcinku od drogi powiatowej nr 4222W w kierunku miejscowości Międzyleś”DOFINANSOWANIE 1 264 071,88 złCAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 805 816,98 złGmina Miedzna reprezentowana przez Wójta Gminy zawiadamia o zakończeniu inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 420506W na odcinku od drogi powiatowej nr 4222W …

Czytaj więcej Przebudowa drogi gminnej nr 420506W na odcinku od drogi powiatowej nr 4222W w kierunku miejscowości Międzyleś

Utylizację materiałów pokryciowych zawierających azbest – dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 27 000,00 zł

Czytaj więcej Informacja

Gmina Miedzna informuje, że zrealizowane zadanie pn. „Modernizacja Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Miedznie” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.

Zakres robót obejmował:

modernizację sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Miedzniemodernizację budynku szatniowo-sanitarnego na boisku Orlik wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne

Źródła finansowania zadania:Całkowita wartość …

Czytaj więcej Informacja

Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW – RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG”Przebudowa drogi gminnej nr 420506W na odcinku od drogi powiatowej nr 4222W w kierunku miejscowości Miedzna”DOFINANSOWANIE 903 764,42 złCAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 291 092,03Gmina Miedzna reprezentowana przez Wójta Gminy zawiadamia o zakończeniu inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 420506W na odcinku od drogi powiatowej nr 4222W w kierunku miejscowości Miedzna.Przedmiotem …

Czytaj więcej Przebudowa drogi gminnej nr 420506W na odcinku od drogi powiatowej nr 4222W w kierunku miejscowości Miedzna

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3.06kWp na budynku OSP Zuzułka współfinansowany został ze środków WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 13 770,00 zł – umowa dotacji nr 2860/21/OA/D z dnia 04.10.2021 r. pozostałe środki w wysokości 5 202,00 zł to środki własne z dotacji budżetu Gminy Miedzna. Wydatki poniesione w ramach zadania: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku …

Czytaj więcej Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Zuzułka

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6.12kWp na budynku OSP Wrotnów współfinansowany został ze środków WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 27 540,00 zł – umowa dotacji nr 2670/21/OA/D z dnia 04.10.2021 r. pozostałe środki w wysokości 10 404,00 zł to środki własne Gminy Miedzna. Wydatki poniesione w ramach zadania: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Wrotnów”.

[ngg src=”galleries” ids=”46″ …

Czytaj więcej Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Wrotnów

W dniu 4 października 2021r. w Starostwie Powiatowym w Węgrowie odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie na projekty związane z ochroną środowiska realizowane przez gminy i jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu węgrowskiego.Gmina Miedzna reprezentowana przez Wójta Tadeusza Tomasza Okulus otrzymała dofinansowanie w kwocie 27 540,00 zł na zadanie pn …

Czytaj więcej Dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie

Podpisanie umowy

W dniu 02.09.2021r. w Urzędzie Gminy w Sadownem odbyło się podpisanie umów o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.Gmina Miedzna otrzymała dofinansowanie w wysokości 180 000 zł na zadanie pn. „Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Miedznie”.W dniu 22.09.2021r. została podpisana umowa z wykonawcą …

Czytaj więcej Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Miedznie

Powrót na górę