– Ogólne

Zajęcia w ramach działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej w Miedznie oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedznie, która była współorganizatorem zajęć.Dzieci zgłoszone na zajęcia do świetlicy miały zapewniony szereg atrakcji, a co najważniejsze – opiekę. Jak co roku zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji i profilaktyki od uzależnień. Poza tym …

Czytaj więcej Wakacje 2024 w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedznie

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny ul. Kościelna 1, 07-106 Miedzna zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich w ramach zadania pn. „Remont Kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Miedznie” . Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załączników do niniejszego zapytania.

Zapytanie-ofertowePobierz

Zalacznik_nr-1-Formularz_ofertowyPobierz

Zalacznik_nr_2Pobierz

Zalacznik_nr3Pobierz

Zalacznik_nr_4Pobierz

Dokumentacja

Czytaj więcej Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia prac remontowo – konserwatorskich w ramach zadania pn. „Remont Kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Miedznie”.

Powrót na górę