– Ogólne

Szanowni mieszkańcyW dniach 27, 28 i 29.XII.2023 r. na terenie Gminy Miedzna będą dostarczane doPaństwa domów harmonogramy odbioru odpadów na rok 2024.Podmiotem odbierającym odpady w następnym roku będzie firma RDF Sp. z o.o., ul.Kołobrzeska 5, 07-410 Ostrołęka.Stawki opłat za gospodarowanie odpadami pozostają bez zmian.

Tadeusz Tomasz OkulusWójt Gminy Miedzna

Miedzna-rejon-IPobierz

Miedzna-rejon-II-1Pobierz

Miedzna-rejon-III-1Pobierz

Czytaj więcej Harmonogram odbioru odpadów

Dnia 14 grudnia 2023 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie odbyło się oficjalne przekazanie kluczyków do radiowozów przez władze samorządowe z terenu powiatu Węgrowskiego. Zakup sprzętu transportowego został sfinansowany z połączonych środków z Programu modernizacji Policji oraz ze środków pozyskanych od samorządów lokalnych przy 50 % współfinansowaniu samorządów. Pojazd marki KIA Ceed oznakowany w …

Czytaj więcej Oficjalne przekazanie radiowozów

W związku z toczącymi się pracami projektowymi zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki (granica powiatu) – Wrotnów – Klimowizna na odcinku Miedzna – Jartypory wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4233W Wójt Gminy Miedzna zaprasza osoby zainteresowane do złożenia ewentualnych uwag do lokalizacji i parametrów zjazdów dla planowanej inwestycji.

Uwagi można …

Czytaj więcej Uwaga mieszkańcy

Powrót na górę