– Ogólne

W maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020
Wnioski o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D można składać do 29 maja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działania finansowana są z PROW na lata 2014-2020.
60 TYS. ZŁ NA ROZWÓJ MAŁEGO GOSPODARSTWA
O wsparcie finansowe z tego programu może …

Czytaj więcej Ogłoszenie ARiMR

Zdjęcie eternitu z napisem "Odbiór azbestu"

Wójt Gminy informuje, że na terenie gminy Miedzna w 2020r. realizowany będzie program usuwania pokryć dachowych zawierających azbest (eternit) na budynkach mieszkalnych i gospodarskich w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Nabór wniosków ogłoszony został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 29 kwietnia 2020r.
Pomoc polegać …

Czytaj więcej Ogłoszenie o naborze wniosków o odbiorze azbestu

Miedzna, 2020.04.08
KOMUNIKAT
Wójt Gminy Miedzna uprzejmie informuje, że Minister Klimatu w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowali Wytyczne dotyczące postepowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 ( w czasie trwania pandemii/epidemii).
Zgodnie z ww. opracowaniem:
– odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze ( maseczki …

Czytaj więcej

KONKRETNE WSPARCIE Z ZUS W RAMACH „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ”

SzanowniPaństwo,
ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398
Konkretne wsparcie …

Czytaj więcej

Powrót na górę