– Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie

ul. Kościelna 15
07-106 Miedzna
tel. (0-25) 791-05-81
e-mail: miedznapodstawowa@poczta.onet.pl
Dyrektor – Dorota Kuczyńska.

Powrót na górę