– PSZOK

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Miedzna ul. Węgrowska 5

Czynny w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 8°°- 15°°
(po wcześniejszym zgłoszeniu w Urzędzie Gminy)

Zakres świadczenia usług przez Gminny PSZOK obejmuje odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie tj.:

  • przeterminowane leki,
  • chemikalia, w tym farby, lakiery i opakowania po nich,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe z prac budowlano-remontowych nie wymagających pozwoleń i zgłoszeń do administracji budowlano-architektonicznej.

Dowóz i rozładunek we własnym zakresie.

Powrót na górę