– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie

Plac Wolności 8
07-106 Miedzna
tel. (0-25) 691-83-34
Kierownik GOPS – Aneta Błońska

Powrót na górę