– Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

Podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pod pojęciem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE) – rozumie się sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, łącznie ze wszystkimi częściami składowymi, podzespołami i materiałami eksploatacyjnymi stanowiącymi część sprzętu w momencie pozbywania się go [art. 4 pkt 24 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym].

Pod pojęciem zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny rozumie się podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie zbierania zużytego sprzętu, który posiada decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na zbieranie zużytego sprzętu [art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym].

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu [art. 36 pkt 23 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym].

Ponadto, ZSEE można zgodnie z harmonogramem odbiorów odpadów wystawić przed posesję podczas zbiórek mobilnych organizowanych przez Gminę.

Pozostały sprzęt elektryczny i elektroniczny konsument może oddać do gminnych punktów zbierania zużytego sprzętu ZSEE, na terenie Gminy Miedzna taki punkt znajduje się:

  • w Miedznie przy ul. Węgrowskiej 5 (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)

Odpady te można także oddać podczas zakupu nowego sprzętu AGD i RTV. W myśl art. 42 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym placówki handlowe prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają obowiązek odebrania zużytego sprzętu od klienta kupującego nowy sprzęt tego samego rodzaju, na zasadzie: biorę nowe – zostawiam stare, np. przy zakupie nowej lodówki można oddać zużytą lodówkę).

WAŻNE:

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami – art. 34 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Powrót na górę