– Komisje problemowe

Skład Komisji Planowania, Budżetu i Finansów
1) Mateusz Ładosz – Przewodniczący Komisji
2) Lidia Bartnik – członek komisji,
3) Marcin Matusik – członek komisji,
4) Andrzej Gontarz – członek komisji,
5) Bartosz Karczewski – członek komisji.

Skład Komisji Rolnej i Spraw Społecznych
1) Dominik Tarapata – Przewodniczący Komisji
2) Dawid Gontarz – członek komisji,
3) Magdalena Pawłowska – członek komisji,
4) Michał Bartnik – członek komisji,
5) Marek Stryjek – członek komisji.

Skład Komisji Rewizyjnej
1) Radosław Lipiński – Przewodniczący Komisji
2) Małgorzata Kozak – członek komisji,
3) Marcin Matusik – członek komisji,
4) Maciej Batorowicz – członek komisji,
5) Iwona Omelańczuk – członek komisji.

Skład Komisji Skarg. Wniosków i Petycji
1) Małgorzata Kozak – Przewodnicząca Komisji
2) Radosław Lipiński – członek komisji,
3) Marcin Matusik – członek komisji,
4) Maciej Batorowicz – członek komisji,
5) Iwona Omelańczuk – członek komisji.

Powrót na górę