– Komisje Rady Gminy

Komisja Planowania, Budżetu i Finansów:

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

Komisja Rolna i Spraw Społecznych:

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

Komisja Rewizyjna:

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

Powrót na górę