– Komisje Rady Gminy

Komisja Planowania, Budżetu i Finansów:

1) Karczewski Bartosz – Przewodniczący komisji,
2) Gmiter Anna – członek komisji,
3) Gmiter Zbigniew – członek komisji,
4) Matusik Marcin – członek komisji,
5) Rostek Marek – członek komisji.

Komisja Rolna i Spraw Społecznych:

1) Koterba Dariusz – Przewodniczący komisji,
2) Bartnik Michał – członek komisji,
3) Cholewa Ireneusz – członek komisji,
4) Dybowski Jarosław – członek komisji,
5) Gmiter Anna – członek komisji.

Komisja Rewizyjna:

1) Murawska Małgorzata – Przewodnicząca komisji,
2) Domańska Bożena – członek komisji,
3) Lipiński Radosław – członek komisji,
4) Pietrak Agnieszka – członek komisji,
5) Parys Ryszard – członek komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1) Domańska Bożena – Przewodnicząca komisji,
2) Lipiński Radosław – członek komisji,
3) Murawska Małgorzata – członek komisji,
4) Parys Ryszard – członek komisji,
5) Pietrak Agnieszka – członek komisji.

Powrót na górę