– Stawki opłat

Miesięczna stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miedzna wynosi:

19 zł/os miesięcznie

Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, ustalone jest zwolnienie z części opłaty w wysokości 2 zł miesięcznie od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

17 zł/os miesięcznie

Uchwała nr X/85/2019 Rady Gminy w Miedznie z dnia 30 grudnia 2019 roku

Terminy uiszczania opłat:

  • za I kwartał (styczeń, luty ,marzec) płatne do 15 marca danego roku;
  • za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) płatne do 15 maja danego roku;
  • za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) płatne do 15 września danego roku;
  • za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) płatne do 15 listopada danego roku;

UCHWAŁA NR XIII/85/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Rady Gminy Miedzna w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty można uiszczać w kasie Urzędu Gminy ul. 11 Listopada 4, u sołtysa lub bezpośrednio na konto numer: 63 9221 0000 0039 1111 2000 0400

Powrót na górę