– POSTANOWIENIE NR 151/2023Komisarza Wyborczego w Siedlcach IIz dnia 25 września 2023 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychw wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Powrót na górę