– Informacja dot. gazyfikacji Gminy Miedzna

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie (dalej PSG) informuje, że wybuduje jeszcze do końca 2023r. sieć gazową w Gminie Miedzna w miejscowości Miedzna.
Zachęcamy właścicieli posesji zlokalizowanych przy ulicach: Węgrowska, Kościelna, Ogrodowa i Orzeszowska, którzy nie złożyli jeszcze wniosku, do składania wniosków i zawierania umów przyłączeniowych.
Złożenie ww. wniosków w najbliższych dniach pozwoli na ich bezzwłoczne rozpatrzenie i przygotowanie dla Państwa projektów umów przyłączeniowych. Wszyscy, którzy złożyli już wnioski, otrzymają bezzwłocznie projekt umowy o przyłączenie i bardzo prosimy o odsyłanie podpisanych dokumentów. Zawarcie umów przyłączeniowych w najbliższych dniach pozwoli na wybudowanie przyłączy do końca grudnia 2023r. i umożliwi korzystanie z paliwa gazowego już w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
Właściciele zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej w późniejszym terminie również proszeni są o składanie we wrześniu br. Wniosków z określeniem optymalnego dla siebie terminu. Pozwoli to na kompleksowe i sprawne wykonanie całej inwestycji w tym samym czasie, a jednocześnie umożliwi Państwu podłączenie w dogodnym terminie.
Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem portalu przyłączeniowego po zalogowaniu się na stronę: https://przylaczenie.psgaz.pl/homepage lub w dowolnym Miejscu Obsługi Klienta, w szczególności w siedzibie Placówki Gazowniczej w Sokołowie Podlaskim zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej 1 oraz w Urzędzie Gminy Miedzna.

Powrót na górę