– Informacja

Utylizację materiałów pokryciowych zawierających azbest – dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacja w kwocie 35 000,00 zł

Powrót na górę