– admin

Baner - Spisz się przez telefon

Podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) podstawową i obowiązkową metodą spisową jest samospis internetowy. Co jeśli nie masz komputera lub Internetu? Nie przejmuj się, dla Ciebie też istnieje wygodna i bezpieczna opcja: spis przez telefon. Pomoże Ci w tym infolinia spisowa dostępna pod numerem 22 279 99 99.Droga do spisu przez telefon jest prosta …

Czytaj więcej Narodowy Spis Powszechny 2021 – spisz się przez telefon!

Wójt gminy Miedzna zaprasza do wyrażenia opinii i uwag do projektu raportu diagnostycznego partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca.Formularz zgłaszania uwag oraz dokument raportu dostępne są na stronie: https://powiatwegrowski.pl/powiat/dokumenty/konsultacje-projektu-raportu-diagnostycznego-obszaru-partnerstwa-razem-dla-rozwoju-doliny-liwca.5364/Wypełniony formularz prosimy odesłać na adres e-mail: CWD@powiatwegrowski.plOpinie i uwagi do projektu raportu diagnostycznego obszaru Partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca przyjmowane są w terminie do dnia …

Czytaj więcej Konsultacje projektu Raportu diagnostycznego obszaru Partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca

mikrofony

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób …

Czytaj więcej Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Rozstrzygnięty został kolejny nabór wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach którego Gmina Miedzna otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.000.000zł na zadanie pn. „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Miedzna – Żeleźniki”.Pozyskane środki łącznie z II transzą, którą otrzymaliśmy z RFIL w grudniu 2020r. w wysokości 1.500.000zł, pozwolą Gminie Miedzna rozpocząć w bieżącym roku realizację długo …

Czytaj więcej Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Miedzna – Żeleźniki

Pismo - treść poniżej

Gmina Miedzna w dniu 18.03.2021 roku otrzymała z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 15550 sztuk jednorazowych maseczek medycznych. Dla jednego mieszkańca przeznaczone są cztery maseczki. W ubiegłym tygodniu sołtysi rozdysponowywali maseczki na terenie swoich sołectw.Osoby, które nie otrzymały maseczek mogą odebrać je u swojego sołtysa lub w Urzędzie Gminy Miedzna.

Wójt Gminy MiedznaTadeusz Tomasz Okulus

Czytaj więcej Maseczki dla mieszkańców gminy

Ulotka - Odbiór elektrośmieci

Eco Harpoon sp. z o.oObjazdowa zbiórka elektrośmieci

Informujemy, że w dniach 06-08.04.2021r. odbędzie się zbiórka elektrośmieci.Prosimy, aby sprzęt wystawić do godziny 8.00 przed posesjęOdbierane będą:

komputery, monitory, telewizory i inny sprzęt RTVsprzęt AGD ( lodówki, pralki, zmywarki, mikrofalówki itp.)telefony, aparaty, radia itp.wiertarki, piły i inne elektro-narzędziażarówki, świetlówki itp.urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane na prąd i baterie

Odbierane będą …

Czytaj więcej Objazdowa zbiórka elektrośmieci

Marzanno, Marzanno,Ty zimowa panno!Pięknie cię żegnamy,Bo wiosnę witamy!

POŻEGNANIE ZIMY – POWITANIE WIOSNYW GMINNYM PRZEDSZKOLU W MIEDZNIE.

Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. W naszym przedszkolu przygotowania do pożegnania zimy i powitania wiosny zaczęły się kilka dni wcześniej …

Czytaj więcej Pożegnanie zimy, powitanie wiosny.

Plakat - jak wziąć udział w spisie?

Spis jest naprawdę łatwy! Wystarczy wejść na stronę internetową Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) oraz skorzystać z wygodnej i bezpiecznej aplikacji spisowej. Zrób to jak najszybciej!Z obowiązku spisowego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) możemy się wywiązać już od 1 kwietnia. Wtedy zacznie działać aplikacja spisowa NSP 2021 – podstawowa i …

Czytaj więcej Jak wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021?

Powrót na górę