– Inwestycje

Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGOFUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH”Przebudowa drogi gminnej nr 420505W w miejscowości Wrzoski wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4220W gm. Miedzna”DOFINANSOWANIE 817 985,67 złCAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 168 550,96

Gmina Miedzna reprezentowana przez Wójta Gminy zawiadamia o zakończeniu inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 420505W w miejscowości Wrzoski wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową …

Czytaj więcej Przebudowa drogi gminnej nr 420505W w miejscowości Wrzoski wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4220W gm. Miedzna

Gmina Miedzna informuje, że w 2019 roku przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” zrealizowała w sołectwach gminy Miedzna następujące zadania:
Sołectwo MIEDZNA realizowało zadanie pn. „ Nasadzenie drzew na terenie alei lipowej – dz.nr ew.534/16 oraz zakup koszy, ławek na skwer wiejski i ulice w sołectwie Miedzna”.
Zakres …

Czytaj więcej Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 – wykonane zadania

Gmina Miedzna

realizuje zadanie pn. ”Remont zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Miedznie”.

Informacje dotyczące zadania:

Całkowity koszt realizacji operacji – 129.408,03 zł brutto

Okres realizacji – 04.09. – 15.11. 2012 r.

Celem remontu jest – wymiana pokrycia dachowego z blachy na dachówkę ceramiczną, odnowienie elewacji, wykonanie nowej instalacji odgromowej.

Powyższe prace uzyskały akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Realizowany remont poprawi stan techniczny oraz …

Czytaj więcej Informacja o realizacji zadania pn. ” Remont zabytkowego budynku Urzedu Gminy w Miedznie”

 

Gmina Miedzna
realizuje zadanie pn. ”Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wrotnów gmina Miedzna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej ” działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Informacje dotyczące zadania:

Całkowity koszt realizacji operacji – 559.537,96 zł

Wartość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007 – 2013 …

Czytaj więcej Informacja o realizacji zadania pn. „Remont remizy wiejskiej we wsi Wrotnów gmina Miedzna”

Powrót na górę