– Inwestycje

Gmina Miedzna

realizuje zadanie pn. ”Remont zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Miedznie”.

Informacje dotyczące zadania:

Całkowity koszt realizacji operacji – 129.408,03 zł brutto

Okres realizacji – 04.09. – 15.11. 2012 r.

Celem remontu jest – wymiana pokrycia dachowego z blachy na dachówkę ceramiczną, odnowienie elewacji, wykonanie nowej instalacji odgromowej.

Powyższe prace uzyskały akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Realizowany remont poprawi stan techniczny oraz …

Czytaj więcej Informacja o realizacji zadania pn. ” Remont zabytkowego budynku Urzedu Gminy w Miedznie”

 

Gmina Miedzna
realizuje zadanie pn. ”Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wrotnów gmina Miedzna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej ” działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Informacje dotyczące zadania:

Całkowity koszt realizacji operacji – 559.537,96 zł

Wartość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007 – 2013 …

Czytaj więcej Informacja o realizacji zadania pn. “Remont remizy wiejskiej we wsi Wrotnów gmina Miedzna”

Powrót na górę