– DOFINANSOWANIE DLA GMINY MIEDZNA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W WYSOKOŚCI 1,5 mln. zł.

Wręczenie czeku

Dnia 14 grudnia w Urzędzie Gminy Miedzna Pani Senator RP Maria Koc i Poseł RP Maciej Górski, przekazali Wójtowi Gminy symboliczny czek na kwotę 1,5 mln zł. z rozstrzygniętego naboru rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach którego gminy i powiaty mogły ubiegać się o środki na realizację inwestycji, które będą realizowane w latach 2021-2022 a pomogą samorządom w przezwyciężaniu skutków spadku dochodów spowodowanych epidemią koronawirusa. Gmina Miedzna pozyskane 1,5 mln zł przeznaczy na wykonanie zadania pod nazwą: „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Miedzna ( Żeleźniki), który obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z podłączeniami”. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest 2021 roku, zakończenie w październiku 2022 roku. Szacowany koszt całości inwestycji wynosi 4.376.070,00 zł.
Obecnie został ogłoszony kolejny nabór wniosków w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin i powiatów. Gmina Miedzna również w tym naborze złoży wniosek na budowę kanalizacji w Żeleźnikach, aby móc zrealizować w/w inwestycję w najbliższych latach.

Powrót na górę