– Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Miedzna – Żeleźniki

Rozstrzygnięty został kolejny nabór wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach którego Gmina Miedzna otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.000.000zł na zadanie pn. „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Miedzna – Żeleźniki”.
Pozyskane środki łącznie z II transzą, którą otrzymaliśmy z RFIL w grudniu 2020r. w wysokości 1.500.000zł, pozwolą Gminie Miedzna rozpocząć w bieżącym roku realizację długo oczekiwanej inwestycji.
W miesiącu kwietniu br. Gmina Miedzna ogłosi przetarg na realizację w/w zadania.

Powrót na górę