– Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 – wykonane zadania

Gmina Miedzna informuje, że w 2020 roku przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” zrealizowała w sołectwach gminy Miedzna następujące zadania:

W sołectwie TCHÓRZOWA zrealizowano zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem w miejscowości Tchórzowa ”.

Zakres robót zadania.

W świetlicy rozebrano podłogę drewnianą (rozebranie podłogi wykonali mieszkańcy w czynie społecznym).Wykonano podkład betonowy pod podłogę, izolację z folii polietylenowej. Posadzka z płytek terakotowych o wym. 30 x 30cm została wykonana na powierzchni 137m².
Przed budynkiem świetlicy została wykonana podbudowa betonowa pod ułożenie kostki. Kostka brukowa została ułożona na pow. 100m², zostały położone obrzeża betonowe i ustawione krawężniki.
Źródła finansowania zadania:
Całkowita wartość zadania (brutto) – 27.697,34 zł
w tym środki:
dotacji z budżetu Województwa – 10 000,00 zł – 39,12 %
własne z budżetu Gminy – 15.565,63 zł – 60,88 %
środki z Funduszu Sołeckiego – 9 000,00 zł – 57,81 %

Okres realizacji zadania: 03 sierpnia 2020r. – 24 września 2020 r.

W sołectwie WRZOSKI zrealizowano zadanie pn. „ Remont dachu na remizie OSP w miejscowości Wrzoski”.
Zakres robót zadania.

Remont dachu obejmował:
Przeprowadzony został demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowych , pokryto dach membraną paroprzepuszczalną, wykonano podbitkę dachową i pokryto dach blachą trapezową na powierzchni 247m² Ponadto zostało wykonane orynnowanie metalowe w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dachu na teren działki.
Źródła finansowania zadania:
Całkowita wartość zadania (brutto) – 22.292,74 zł
w tym środki:
dotacji z budżetu Województwa – 10. 000,00 zł – 44,9 %
własne Gminy – 12 .292,74 – 55,1 %

Okres realizacji zadania: 28 lipiec 2020r. – 28 sierpień 2020 r.

W sołectwie ORZESZÓWKA zrealizowano zadanie pn. „ Remont remizy OSP wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Orzeszówka
Zakres robót zadania.

W ramach przedmiotowego zadania zostały wymienione drzwi wejściowe do budynku i zamontowane parapety okienne. Zakupiono stoły i szafy kuchenne, nagrzewnicę, stołowiznę oraz sprzęt AGD tj. kuchnię Beko FSE62320DW, Chłodziarkę Gorenje R6192DW, warnik do wody CAMRY CR1259 20L, czajnik LAFE CEG008. Wykonano również modernizację instalacji elektrycznej.
Źródła finansowania zadania:
Całkowita wartość zadania (brutto) – 22.075,59 zł
w tym środki:
dotacji z budżetu Województwa – 10 000,00 zł – 45,45 %
własne Gminy – 12 075,59 z – 54,55 %

Okres realizacji zadania: 28 sierpnia 2020r. – 17 września 2020 r.

W sołectwie ZUZUŁKA zrealizowano zadanie pn. „ Modernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Zuzułka”.
Zakres robót zadania.
Modernizacja budynku obejmowała:
Zostały ocieplone ściany części garażowej budynku na powierzchni 107m². Tynk akrylowy został położony na docieplonych ścianach części garażowej oraz na ścianie frontowej. Pozostałe ściany budynku zostały pokryte farbą elewacyjną. W ramach zadania wykonano podbitkę blaszana.
Źródła finansowania zadania:
Całkowita wartość zadania (brutto) – 20.000,00 zł
w tym środki:
dotacji z budżetu Województwa – 10 000,00 zł – 50,00 %
własne Gminy – 10 000,00 zł – 50,00 %

Okres realizacji zadania: 03 sierpień 2020r. – 28 sierpień 2020 r.

Wójt Gminy
Tadeusz Tomasz Okulus

Powrót na górę