– Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 – wykonane zadania

Gmina Miedzna informuje, że w 2019 roku przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” zrealizowała w sołectwach gminy Miedzna następujące zadania:
Sołectwo MIEDZNA realizowało zadanie pn. „ Nasadzenie drzew na terenie alei lipowej – dz.nr ew.534/16 oraz zakup koszy, ławek na skwer wiejski i ulice w sołectwie Miedzna”.
Zakres robót obejmował:
– zakup, nasadzenie i zabezpieczenie 34 szt. lip gatunek Tilia cordata o obwodach 8 – 10 cm i wysokości 3-4 m na działce nr ew.534/16 na terenie alei lipowej (mieszkańcy uczestniczyli w nasadzeniach drzew),
– zakup i nasadzenie 6 szt. drzew gatunek klon Flamingo przy ulicy Plac Wolności w miejscowości Miedzna (mieszkańcy uczestniczyli w nasadzeniach drzew),
– zakup i ustawienie koszy betonowych z wkładem na śmieci. Kosze mieszkańcy ustawili w czynie społecznym na skwerze w Miedznie – 5 szt.,
– zakup 6 szt. pojemników do koszy na śmieci,
– zakup ławek betonowych. Ławki zostały ustawione przez mieszkańców w czynie społecznym: 10 szt. na Skwerze w Miedznie.
Całkowita wartość zadania (brutto) – 20 803,07 zł
w tym środki:
dotacji z budżetu Województwa – 10 000,00 zł – 48,07 %
własne Gminy – 10 803,07 zł – 51,93 %

Okres realizacji zadania: 15 sierpnia 2019r. – 30 wrzesień 2019 r.

Sołectwo MIĘDZYLEŚ realizowało zadanie pn.„ Zagospodarowanie i urządzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego na działce nr ewid. 363 w sołectwie Międzyleś”.

Zakres robót obejmował:
– oczyszczenie sadzawki ze szlamu zalegającego na dnie,
– uporządkowanie terenu wokół zbiornika,
– utwardzenie części placu i wyrównanie terenu,
– urządzenie trawnika (trawa została zasiana przez mieszkańców w czynie społecznym),
– zakup i posadzenie drzew gatunek wierzba (drzewa zostały zasadzone przez mieszkańców w czynie społecznym)
– ustawienie ławki i kosza na śmieci (ławka i kosz zostały ustawione przez mieszkańców sołectwa w czynie społecznym).
Całkowita wartość zadania (brutto) – 20 000,00 zł
w tym środki:
dotacji z budżetu Województwa – 10 000,00 zł – 50 %
własne Gminy – 10 000,00 zł – 50 %
Okres realizacji zadania: 15 sierpnia 2019r. – 30 wrzesień 2019 r.

Sołectwo UGOSZCZ realizowało zadanie pn. „Dobudowa obwodu oświetlenia ulicznego i wymiana części lamp istniejącego oświetlenia w sołectwie Ugoszcz”
Zakres robót obejmował:
– dobudowę 750 m obwodu oświetlenia ulicznego i montaż 5 opraw typu LED kompletnych z wysięgnikami i zabezpieczeniami BZO,
– modernizację oświetlenia ulicznego w sołectwie Ugoszcz polegającego na demontażu lamp rtęciowych na oprawy typu LED.
Całkowita wartość zadania (brutto) – 23 000,00 zł
w tym środki:
dotacji z budżetu Województwa – 10 000,00 zł – 43,48 %
własne Gminy – 13 000,00 zł – 56,52 %
( w tym Funduszu Sołeckiego 3 000,00 zł)
Okres realizacji zadania: 01 września 2019r. – 30 września 2019 r.

Sołectwo WROTNÓW realizowało zadanie pn. „Urządzenie i wyposażenie placu zabaw na działce nr ew.888/4 w miejscowości Wrotnów”
Zakres robót obejmował:
– urządzenie placu zabaw o wymiarach zewnętrznych 31 m x 30 m,
– zakup i ustawienie urządzeń na placu zabaw m.in. huśtawka podwójna, mała forteca.
– zakup tablicy z regulaminem,
– zakup kosza na śmieci (mieszkańcy w czynie społecznym ustawili kosz)
– zakup i ustawienie ławki (mieszkańcy w czynie społecznym ustawili ławkę)
– uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw,
– zakup siatki i podmurówki betonowej na uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw długości 8,5 mb.
– zakup furtki w uzupełnieniu do ogrodzenia placu zabaw,
– zakup trawy do obsiania terenu placu zabaw ok. 350 m² (mieszkańcy w czynie społecznym zasiali trawę),
– zakup krzewów – gatunek tuja (mieszkańcy w czynie społecznym zasadzili krzewy).
Całkowita wartość zadania (brutto) – 22 500,00 zł
w tym środki:
dotacji z budżetu Województwa – 10 000,00 zł – 44,44 %
własne Gminy – 12 500,00 zł – 55,56 %
(w tym środki Funduszu Sołeckiego 12 500,00zł)
Okres realizacji zadania: 15 sierpnia 2019r. – 30 wrzesień 2019 r.

Sołectwo ŻELEŹNIKI realizowało zadanie „ Remont części dachu i pomieszczenia kuchennego wraz z wyposażeniem w OSP Żeleźniki”.
Zakres robót zadania.
Remont części dachu obejmował:
– demontaż części istniejącej blachy celu uzupełnienia i zaizolowania dachu,
– demontaż części łat i kontrłat,
– wymiana w części budynku pojedynczych elementów krokwi i elementów więźby dachowej,
– przykrycie części dachu membraną,
– ocieplenie dachu wełną gr 20cm,
– wykonanie podbitki,
– przykrycie dachu zdemontowaną blachą,
– wykonanie obróbki blacharskiej w cześć remontowanego dachu,
– wykonanie orynnowania w części remontowanego dachu w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na teren działki,
– montaż rynny PCV.
Remont pomieszczenia kuchennego obejmował :
– przygotowanie ścian do gipsowania wraz z uzupełnianiem ubytków,
– skucie płytek, zabezpieczenie podłogi, wyrównanie posadzki podłogi,
– wykonanie prac glazurniczych przy układaniu glazury o pełnej wysokości ściany i terakoty na posadzce, wykonanie ich spoinowania,
– wykonanie plac malarskich na pozostałych ścianach i suficie,
– wymiana osprzętu elektrycznego oprawy gniazdek, oświetlenia,
– wymiana urządzeń AGD wraz z doposażeniem w niezbędne urządzenia, szafki i zakup grzejników elektrycznych,
– wykonanie reperacji podłoża pod glazury i wykonanie tynków cem-wap.
– wykonanie montażu stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami,
– montaż armatury sanitarnej (zlewozmywak uchwytów na papier, baterii, wymiana sedesu).
Całkowita wartość zadania (brutto) – 20.399,99 zł
w tym środki:
dotacji z budżetu Województwa – 10 000,00 zł – 49,02 %
własne Gminy – 10 399,99 zł – 50,98 %
Okres realizacji zadania: 15 sierpnia 2019r. – 15 października 2019 r.

Wójt Gminy
Tadeusz Tomasz Okulus

Powrót na górę