– Ogólne

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY MIEDZNA
Wójt Gminy Miedzna mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku oraz bezpieczeństwa  w gminie zwraca się z apelem do mieszkańców o sprzątanie chodnika do krawędzi drogi wzdłuż całej nieruchomości  poprzez usuwanie śniegu, lodu z części chodnika służącej do użytku publicznego.
Nieprzestrzeganie powyższych zasad spowoduje nałożenie kar administracyjnych.
 
Wójt Gminy Miedzna
(-) Janusz …

Czytaj więcej Apel do mieszkańców Gminy Miedzna

                                    OGŁOSZENIE

o sprzedaży  nieruchomości  gruntowej zabudowanej  położonej we wsi Międzyleś  oznaczonej  nr ew. działki 51/2.

Wójt Gminy Miedzna na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U. z 2010 roku  Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje  do publicznej wiadomości, że  ogłasza II Publiczny Przetarg Nieograniczony ustny …

Czytaj więcej Ogłoszenie o II przetargu na działkę po byłym OZ Miedzyleś

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY MIEDZNA
 
Wójt Gminy Miedzna mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku w gminie zwraca się z apelem o zaprzestanie spalania odpadów na powierzchni ziemi na posesjach oraz instalacjach grzewczych budynków.

Przypomina, że dopuszczalne jest jedynie spalanie odpadów z drewna i suchych odpadów roślinnych nie zawierających substancji niebezpiecznych.

Odpady organiczne w postaci drewna

i …

Czytaj więcej Apel do mieszkańców Gminy Miedzna

OGŁOSZENIE
o sprzedaży  nieruchomości  gruntowej zabudowanej  położonej we wsi Poszewka  oznaczonej  nr ew. działki :  286/6 .

Wójt Gminy Miedzna na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U. z 2010 roku  Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje  do publicznej wiadomości, że  ogłasza III Publiczny Przetarg Nieograniczony …

Czytaj więcej Ogłoszenie o sprzedaży szkoły w Poszewce.

OGŁOSZENIE
o sprzedaży  nieruchomości  gruntowej zabudowanej  położonej we wsi Wrotnów  oznaczonej  nr ew. działki 601.

Wójt Gminy Miedzna na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U. z 2010 roku  Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje  do publicznej wiadomości, że  ogłasza I Publiczny Przetarg Nieograniczony ustny na  …

Czytaj więcej Ogłoszenie o sprzedaży szkoły we Wrotnowie

OGŁOSZENIE
o sprzedaży  nieruchomości  gruntowej  położonej we wsi Miedzna oznaczonej  nr ew. działki 2799.

Wójt Gminy Miedzna na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U. z 2010 roku  Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje  do publicznej wiadomości, że  ogłasza I Publiczny Przetarg Nieograniczony ustny na  sprzedaż  …

Czytaj więcej Ogłoszenie o sprzedaży gruntów po byłej żwirowni w Miedznie

OGŁOSZENIE
o sprzedaży  nieruchomości  gruntowej zabudowanej  położonej we wsi Międzyleś  oznaczonej  nr ew. działki 51/2.

Wójt Gminy Miedzna na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U. z 2010 roku  Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje  do publicznej wiadomości, że  ogłasza I Publiczny Przetarg Nieograniczony ustny na  …

Czytaj więcej Ogłoszenie o sprzedaży Ośrodka Zdrowia w Międzylesiu

OGŁOSZENIE
o sprzedaży  nieruchomości  gruntowej zabudowanej  położonej we wsi Międzyleś  oznaczonej  nr ew. działki :  48 i 47/2 .

Wójt Gminy Miedzna na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U. z 2010 roku  Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje  do publicznej wiadomości, że  ogłasza I Publiczny …

Czytaj więcej Ogłoszenie o sprzedaży budynku szkoły w Międzylesiu

Wójt Gminy Miedzna informuje, że w dniu 17 września br. o godz. 9.50 podstawiony będzie przy przystanku PKS w Miedznie autobus „GIMBUS” do bezpłatnego dowiezienia chętnych osób do uczestniczenia w „PARADZIE JAZDY KONNEJ” we Wrotnowie.
Planowany powrót z imprezy z Wrotnowa do Miedzny ok. godz. 17.20.
Wójt Gminy Miedz
Janusz Rutkowski

Czytaj więcej Dojazd na paradę konną

Powrót na górę