– Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Miedzna w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w szczególności : organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Miedzna w czasie ferii letnich 2018 r.

zarządzenie ogłoszenie konkursu – wypoczynek

Powrót na górę