– Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Miedzna w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym w szczególności: organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Miedzna w okresie letnim 2018r.

zarządzenie – ogłoszenie konkursu zajęcia sportowe

Powrót na górę