– admin

20 sierpnia przypada 77 rocznica śmierci Tadeusza Zawadzkiego ps. ZOŚKA, który był instruktorem harcerskim, harcmistrzem, podporucznikiem AK oraz komendantem Grup Szturmowych na terenie Warszawy. Zginął w 1943 roku w Sieczychach. Tam też odbył się uroczysty apel Chorągwi Mazowieckiej podsumowujący projekt „Zośki wiara”.W projekcie wzięły udział harcerki z 23 DH „Wataha” im. Wandy Rutkiewicz z Miedzny …

Czytaj więcej ZOŚKI WIARA

Zielony baner ze zdjęciem krowy (głowa)

Jeśli otrzymaliśmy list Prezesa GUS z zaproszeniem do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, nie wyrzucajmy go. Od 1 września powinniśmy niezwłocznie przystąpić do spisu, korzystając z obowiązkowej metody samospisu internetowego.Obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym jest nałożony na każdego użytkownika gospodarstwa rolnego w Polsce. Może to być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna …

Czytaj więcej Kto musi wziąć udział w spisie rolnym?

Dzielnicowy asp. szt. Mirosław Zawadzki

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w okresie od początku lipca 2018 roku do końca grudnia br. Rewir Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie realizuje plan działania priorytetowego dla poszczególnych rejonów służbowych dzielnicowych.Celem działań priorytetowych jest wskazanie istotnych problemów w danym rejonie służbowym dzielnicowego oraz dążenie do …

Czytaj więcej Zadania priorytetowe Dzielnicowego na terenie Gminy Miedzna

Dach z pokryciem azbestowym i pracownik w ubraniu ochronnym zdejmujący płytę falistą azbestową.

INFORMACJA o utylizacji materiałów pokryciowych zawierających azbest w ramach gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy Miedzna w 2020 roku.

W ramach gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy Miedzna w okresie od 27.VII.2020 r. do 17.VIII.2020 r. realizowano zadanie pn.” Utylizacja materiałów pokryciowych zawierających azbest .”Ogólny koszt zadania wyniósł 33 724,60 zł brutto w tym:33 …

Czytaj więcej Informacja o utylizacji materiałów pokryciowych zawierających azbest

Napis "Infolinia spisowa 22 279 99 99"

Od 17 sierpnia pod numerem 22 279 99 99 będzie działać specjalna infolinia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

W sierpniu uruchomiony zostanie nowy kanał infolinii statystycznej (nr 1) poświęcony informacjom o Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości komunikacji wszystkich mieszkańców zainteresowanych informacjami o terminach, metodach spisowych i zakresie pytań formularza spisowego.We wrześniu infolinia …

Czytaj więcej Chcesz zapytać o spis rolny? Zadzwoń!

Plakat z napisem"O co zapytamy w spisie rolnym". Rzepak i dłonie

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników.Formularz spisowy Powszechnego Spisu Rolnego jest podzielony na 11 działów. Należy pamiętać, że nie …

Czytaj więcej Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania?

Zdjęcie w oborze. Na środku stoi gospodarz, obok po lewej stoi krowa. Na górze po lewej znajduje się logo KRUS

Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich

100 osób, które rozwiąże test online i zdobędzie najwięcejpunktów w najkrótszym czasie, otrzyma nagrodyrzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto

Zarejestruj się na stroniehttps://bezpieczenstwo.krus.gov.pli rozwiąż test.Regulamin konkursu dostępny jest nawww.krus.gov.pl

Regulamin konkursuPobierz

Plakat konkursuPobierz

Czytaj więcej Ogólnopolski Konkurs Testowy

Powrót na górę