– 11 marca Dzień Sołtysa

W dniu dzisiejszym w naszej gminie odbyło się spotkanie sołtysów najdłużej pełniących tę zaszczytną funkcję. Na spotkanie z Panią Agnieszką Pietrak – Sołtysem wsi Rostki i Panem Markiem Rostkiem – sołtysem wsi Tchórzowa (pełniący funkcję czwartą kadencję), przybyli Pani Senator Maria Koc, Pani Starosta Ewa Besztak oraz Pan Poseł Maciej Górski życząc dalszej owocnej pracy dla samorządu wręczyli Sołtysom drobne upominki.

Powrót na górę