– Ogólne

O B W I E S Z C Z E N I E
          Zgodnie z art. 33 i art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017.poz. 1405 ze zm.)
zawiadamiam społeczeństwo,
że w …

Czytaj więcej Obwieszczenie Wójta Gminy Miedzna dotyczące kopaliny – kruszywa naturalnego w miejscowości Tchórzowa.

Urząd Gminy w Miedznie poszukuje osób, które zaadoptują 8 bezdomnych szczeniąt.

Szczeniaki mają około 3-4 tygodni. Ich płeć nie jest określona. Obecnie przebywają u tymczasowego opiekuna w Miedznie przy ul. Ogrodowej (tel. 602 697 839).

W przypadku adopcji Gmina pokryje koszty ewentualnej sterylizacji, odrobaczania oraz pierwszych szczepień.

Wszelkich informacji na temat adopcji można uzyskać pod nr tel.: (25) …

Czytaj więcej Szczenięta do adopcji

Powrót na górę