– czystość i porządek

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi odpadów powstających na skutek prowadzonej działalności gospodarczej i działalności rolniczej, informujemy, że w ramach systemu gospodarki odpadami odbierane są wyłącznie odpady komunalne powstające w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz.U.2019 …

Czytaj więcej INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY MIEDZNA W SPRAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 LIPCA 2016 r. PRZEPISÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W ZAKRESIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEDZNA
W dniu 28 kwietnia 2016 r. Rada Gminy w Miedznie podjęła uchwały:
– Uchwała Nr XIII/83/2016 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i …

Czytaj więcej Czystość i porządek

Powrót na górę