– INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi odpadów powstających na skutek prowadzonej działalności gospodarczej i działalności rolniczej, informujemy, że w ramach systemu gospodarki odpadami odbierane są wyłącznie odpady komunalne powstające w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz.U.2019, poz.1579) gmina udostępnia na stronie internetowej urzędy gminy, stronie BIP gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarach gminy są położone gospodarstwa rolne.

Odpady powstające w związku z prowadzeniem działalności rolniczej ( np. opony, środki ochrony roślin, opakowania po nich, sznurki, folie po kiszonkach i nawozach, worki Big Bag) nie są w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpadami komunalnymi. Na ich odbiór z gospodarstwa rolnego rolnik musi mieć odrębną umowę z uprawnionym podmiotem.

Wykaz podmiotów zbierających odpady: odpady folii z balotów sianokiszonki, folii pryzmowej, worki foliowe, worki typu Big Bag, sznurek, siatka powstających w gospodarstwach rolnych:

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów Rodzaj zbieranych  odpadów Kontakt
1. LIDER TOMASZ PIĘTKA 18-220 Czyżew

ul. Duży Rynek 23

Folia z balotów sianokiszonki, folia pryzmowa, worki foliowe, worki typu Big Bag, sznurek, siatka, bańki, karnistry  

505 579 309

513 133 500

2. Skup Surowców Wtórnych WOJCIECH ROSZCZEWSKI 18-300 Zambrów

ul.Targowa 23

Folia z balotów sianokiszonki, folia pryzmowa, worki foliowe, worki typu Big Bag, sznurek, siatka, bańki, karnistry  

602 313 484

3. Eko Team Sp. z o.o.z siedzibą w Wierzbnie 07-111 Wierzbno, Wierzbno 97 Folia z balotów sianokiszonki, folia pryzmowa, worki foliowe, worki typu Big Bag, sznurek, siatka, bańki, karnistry  

534 880 440

789 204 043

Z uwagi na to, że odpady te mogą być odbierane odpłatnie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z daną firmą.

                                                                                                                Wójt Gminy Miedzna

                                                                                                             Tadeusz Tomasz Okulus

Powrót na górę