Ostrzeżenie METEO

Ostrzeżenia METEO nr 29

Warsztaty kulinarno-przyrodniczych w gminie Miedzna

Ogłoszenie

Zaproszenie na promocję potraw regionalnych i rękodzieła artystycznego

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Miedzna za rok 2017

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Miedzna za rok 2017

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

  Na podstawie art. 89, 90 i 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 33 ust.1 pkt. 9 i art. 36 ustawy… Czytaj więcej...

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

nabór kandydatów do komisji konkurs. 2018

Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

chlewnia włodawiec - studnia Obwieszczenie Raport - II wyłożenie Raport oddziaływania na środowisko Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8 Załącznik 9 Załącznik 10

Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Miedzna w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w szczególności : organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Miedzna w czasie ferii letnich 2018 r.

zarządzenie ogłoszenie konkursu - wypoczynek

Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Miedzna w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym w szczególności: organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Miedzna w okresie letnim 2018r.

zarządzenie - ogłoszenie konkursu zajęcia sportowe

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedzna dotyczące kopaliny – kruszywa naturalnego w miejscowości Tchórzowa.

O B W I E S Z C Z E N I E

          Zgodnie z art. 33 i art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku… Czytaj więcej...
Biuletyn informacji publicznej

Rejestr wyborców

Załatw sprawę w urzędzie przez internet na epuap.gov.pl.pl

Projekt elektroniczna administracja

Portal mapowy wrotamazowsza.pl

Projekt bazy wiedzy

Załatw sprawę w urzędzie przez internet na wrotamazowsza.pl

EFRR

EFRR

LGD Bądźmy razem
KRUS
Opieka nad dzieckiem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mikroporady