NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

nabór kandydatów do komisji konkurs. 2018

Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

chlewnia włodawiec - studnia Obwieszczenie Raport - II wyłożenie Raport oddziaływania na środowisko Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8 Załącznik 9 Załącznik 10

Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Miedzna w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w szczególności : organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Miedzna w czasie ferii letnich 2018 r.

zarządzenie ogłoszenie konkursu - wypoczynek

Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Miedzna w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym w szczególności: organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Miedzna w okresie letnim 2018r.

zarządzenie - ogłoszenie konkursu zajęcia sportowe

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedzna dotyczące kopaliny – kruszywa naturalnego w miejscowości Tchórzowa.

O B W I E S Z C Z E N I E

          Zgodnie z art. 33 i art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku… Czytaj więcej...

Zadania Priorytetowe Dzielnicowego Gminy Miedzna

POL

Ostrzeżenie METEO

Komunikat Meteo nr 1

Szczenięta do adopcji

Urząd Gminy w Miedznie poszukuje osób, które zaadoptują 8 bezdomnych szczeniąt. Szczeniaki mają około 3-4 tygodni. Ich płeć nie jest określona. Obecnie przebywają u tymczasowego opiekuna w Miedznie przy ul. Ogrodowej (tel. 602 697 839). W przypadku adopcji Gmina pokryje… Czytaj więcej...

Ogłoszenie dot. Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego 2024

Ogłoszenie dotyczące projektu PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2024

Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Raport oś _2_ Obwieszczenie Raport
Biuletyn informacji publicznej

Rejestr wyborców

Załatw sprawę w urzędzie przez internet na epuap.gov.pl.pl

Projekt elektroniczna administracja

Projekt bazy wiedzy

Załatw sprawę w urzędzie przez internet na wrotamazowsza.pl

EFRR

EFRR

LGD Bądźmy razem
KRUS
Opieka nad dzieckiem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mikroporady