Nabory w LGD „Bądźmy Razem”

nabory

ogloszenie-nr-1-2016

zalacznik-2-do-ogloszenia-nr-1-2016

ogloszenie-nr-2-2016

zalacznik-2-do-ogloszenia-nr-2-2016

zalacznik-3-do-ogloszenie-nr-1-2016

zalacznik-3-do-ogloszenie-nr-2-2016

zalacznik-4-do-ogloszenie-nr-2-2016

zalacznik-4-do-ogloszenie-nr-1-2016

 

Obwieszczenie o złożeniu uzupełnienia do raportu OOŚ – budowa instalacji do chowu trzody chlewnej we wsi Wrotnów

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 33  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o… Czytaj więcej...

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

miedzna_pos_do_suikzp_tekst_22-09-2016

miedzna_suikzp_rys_kierunki_22-09-2016

miedzna_suikzp_rys_uwarunkowania_22-09-2016

miedzna_pos_do_suikzp_rys_22-09-2016

miedzna_suikzp_tekst_22_wrzesnia_2016

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

kwp-radom

Strategia Rozwoju Gminy Miedzna na lata 2016-2025

strategia-rozwoju-gminy-miedzna-na-lata-2016-2025

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Miedzna , dnia  29 września  2016r.

 

OBWIESZCZENIE 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko… Czytaj więcej...

Deklaracja udziału w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miedzna.

Urząd Gminy w Miedznie informuje mieszkańców gminy zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków, że do dnia 30 września (piątek) 2016 r.- termin ostateczny należy zgłosić się do tutejszego Urzędu (pokój nr 14) celem wypełnienia deklaracji udziału w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków… Czytaj więcej...

Informacja o szkoleniach LGD „Bądźmy Razem” dla beneficjentów (przedsiębiorców).

miejsca szkoleń

Ogłoszenie Wójta Gminy Miedzna o przeprowadzeniu konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Miedzna z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Ogłoszenie

progrm-wspolpracy-na-2017r-projekt

formularz-konsultacji

OGŁOSZENIE Szczenięta do adopcji!

OGŁOSZENIE

SZCZENIĘTA DO ADOPCJI!

Urząd Gminy w Miedznie poszukuje nowych właścicieli dla 6 bezdomnych szczeniaków
(4 psy i 2 suczki). Psy przebywają na terenie nieruchomości gminy w miejscowości Miedzna.

W przypadku adopcji Gmina pokryje koszty ewentualnej sterylizacji i odrobaczania.

Wszelkich… Czytaj więcej...

Biuletyn informacji publicznej
Załatw sprawę w urzędzie przez internet na epuap.gov.pl.pl
Załatw sprawę w urzędzie przez internet na wrotamazowsza.pl
LGD Bądźmy razem
KRUS
Opieka nad dzieckiem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mikroporady