Obwieszczenie Wójta Gminy o uzgodnieniu RDOŚ z dnia 18 listopada 2016r znak: WOOŚ-II.4242.283.2016.AWI.5

tresc-obwieszczenia

Sprzedaż samochodu osobowego Renault Thalia

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Miedzna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony pn. ,, Sprzedaż samochodu osobowego Renault Thalia ʺ .

Dane identyfikacyjne pojazdu:

  1. Samochód osobowy
  2. Marka pojazdu – RENAULT
  3. Model pojazdu – THALIA
  4. Rok produkcji – 2006
  5. Data pierwszej rejestracji-  21.12.2006r.
  6. Przebieg… Czytaj więcej...

KONKURS – FLORIANY

floriany_partnerzy

List Prezesa KRUS-u

list-prezesa-nnw

Wykaz nieruchomości gminy Miedzna przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2015, poz. 1774 z późn. zm.) – Wójt Gminy Miedzna ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu… Czytaj więcej...

Nabory w LGD „Bądźmy Razem”

nabory

ogloszenie-nr-1-2016

zalacznik-2-do-ogloszenia-nr-1-2016

ogloszenie-nr-2-2016

zalacznik-2-do-ogloszenia-nr-2-2016

zalacznik-3-do-ogloszenie-nr-1-2016

zalacznik-3-do-ogloszenie-nr-2-2016

zalacznik-4-do-ogloszenie-nr-2-2016

zalacznik-4-do-ogloszenie-nr-1-2016

 

Obwieszczenie o złożeniu uzupełnienia do raportu OOŚ – budowa instalacji do chowu trzody chlewnej we wsi Wrotnów

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 33  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o… Czytaj więcej...

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

miedzna_pos_do_suikzp_tekst_22-09-2016

miedzna_suikzp_rys_kierunki_22-09-2016

miedzna_suikzp_rys_uwarunkowania_22-09-2016

miedzna_pos_do_suikzp_rys_22-09-2016

miedzna_suikzp_tekst_22_wrzesnia_2016

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

kwp-radom

Strategia Rozwoju Gminy Miedzna na lata 2016-2025

strategia-rozwoju-gminy-miedzna-na-lata-2016-2025

Biuletyn informacji publicznej
Załatw sprawę w urzędzie przez internet na epuap.gov.pl.pl
Załatw sprawę w urzędzie przez internet na wrotamazowsza.pl
LGD Bądźmy razem
KRUS
Opieka nad dzieckiem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mikroporady