– Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich  w ramach zadania pn. „Konserwacja ołtarza bocznego p.w. Matki Boskiej w Ugoszczy”.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy Ugoszcz 15 07-106 Miedzna zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich  w ramach zadania pn. „Konserwacja ołtarza bocznego p.w. Matki Boskiej w Ugoszczy”.

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na zakończeniu I etapu prac konserwatorskich ołtarza bocznego p.w. Matki Boskiej w Ugoszczy (działka nr geod. 254 obr.0008 Ugoszcz).
Projekt uzyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Programu Polski Ład.

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załączników do niniejszego zapytania.

Powrót na górę