– Uwaga mieszkańcy

W związku z toczącymi się pracami projektowymi zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki (granica powiatu) – Wrotnów – Klimowizna na odcinku Miedzna – Jartypory wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4233W Wójt Gminy Miedzna zaprasza osoby zainteresowane do złożenia ewentualnych uwag do lokalizacji i parametrów zjazdów dla planowanej inwestycji.

Uwagi można składać na załączonym druku uwag w terminie od 27.10.2023r do 10.11.2023r w sekretariacie Urzędu Gminy w Miedznie ul. 11 Listopada 4 07-106 Miedzna lub na adres inwestycje@gmina-miedzna.pl

Projekt Zagospodarowania Terenu wraz z lokalizacją i parametrami zjazdów dla planowanej inwestycji przedstawiony na trzech arkuszach:

MDZ_CAD_rev_57-MZD_PZT_1_

MDZ_CAD_rev_57-MZD_PZT_2_

MDZ_CAD_rev_57-MZD_PZT_3_

Załączniki mapowe i druk uwag dostępne na stronie internetowej gmina-miedzna.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 9

Powrót na górę