Gmina Miedzna

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIEDZNA

Szanowni Państwo

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz Waszych najbliższych bardzo proszę o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Od dnia 18 marca do odwołania wprowadza się następujące ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy:

1) Załatwianie spraw odbywać się będzie przez e-PUAP, korespondencję tradycyjną, e-maile i telefonicznie,

2) Korespondencje można złożyć do skrzynki znajdującej się na stoliku przy wejściu do Urzędu Gminy,

3) USC będzie załatwiał sprawy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu w godzinach pracy Urzędu.

* Urząd Gminy  tel. (25) 691-83-28 e-mail: ugmiedzn@op.pl

* GOPS tel. (25) 691-83-34  e-mail: ps.gopsmiedzna@op.pl

Zachęcam Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi do  załatwiania spraw administracyjnych za pomocą:

* internetu : Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej https://epuap.gov.pl/wps/portal

W obecnej sytuacji zachęcam również do regulowania zobowiązań finansowych wobec Gminy za pomocą bankowości elektronicznej na rachunki bankowe w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim o/ Miedzna:

1. wpłaty z tytułu podatków, opłat skarbowych i innych należności nr- 41 9221 0000 0039 1111 2000 0020

2. wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr 63 9221 0000 0039 1111 2000 0400

Drodzy Mieszkańcy dbajmy wzajemnie o nasze zdrowie. Sytuacja w kraju jest dynamiczna, musimy przestrzegać zaleceń Rządu.

Proszę Państwa o zrozumienie zaistniałej sytuacji. Wszystkie podejmowane działania są prewencyjnymi w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia i rozprzestrzeniania się wirusa na terenie Gminy Miedzna

Wójt Gminy Miedzna

Tadeusz Okulus

Powrót na górę