– Informacja o utylizacji materiałów pokryciowych zawierających azbest

Dach z pokryciem azbestowym i pracownik w ubraniu ochronnym zdejmujący płytę falistą azbestową.

INFORMACJA o utylizacji materiałów pokryciowych zawierających azbest w ramach gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy Miedzna w 2020 roku.


W ramach gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy Miedzna w okresie od 27.VII.2020 r. do 17.VIII.2020 r. realizowano zadanie pn.” Utylizacja materiałów pokryciowych zawierających azbest .”
Ogólny koszt zadania wyniósł 33 724,60 zł brutto w tym:
33 724,60 zł brutto – tj.100 % kosztów kwalifikowanych zadania – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
W ramach przeprowadzonych prac odebrano do utylizacji 5 347 m² ( 85 552 Mg) płyt azbestowych na kwotę 33 724,60 zł. Płyty odebrano z 41 nieruchomości położonych w miejscowościach Glina, Miedzna, Międzyleś, Poszewka, Rostki, Żeleźniki, Ugoszcz, Wola Orzeszowska, Tchórzowa, Zuzułka, Wrotnów.
Ogółem do utylizacji przekazano 5 347 m² ( 85 552 Mg) płyt azbestowych.
Zadanie realizowała Firma Remontowo – Budowlana AZKEL inż. Krystian Kamiński, ul. Szkolna 31, 08-300 Sokołów Podlaski

Powrót na górę