– Informacja

logo fundusz

Utylizacja azbestu na terenie gminy Miedzna dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł.

Powrót na górę