– APEL DO WŁAŚCICIELI PSÓW

pilnujcie swoich czworonogów!

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców poszczególnych miejscowości Gminy Miedzna dotyczącymi wałęsających się samowolnie psów przypominamy, że posiadanie zwierząt łączy się z szeregiem obowiązków. Prawie w każdym przypadku tzw. „bezdomny pies” ma swojego właściciela, tylko jest przez niego nieodpowiednio dopilnowany.

Właściciele, którzy pozwalają swoim zwierzętom biegać samowolnie poza terenem posesji mogą zostać ukarani mandatem zgodnie z art. 77 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń.

Pamiętajmy, że to właściciele psów ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.

Apelujemy więc do mieszkańców o odpowiednie pilnowanie posiadanych czworonogów! Wszystkich właścicieli psów wzywa się do trzymania ich na swojej posesji. Nieruchomość musi być ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich. Ponadto nieruchomość musi być oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem. Każdy właściciel winien posiadać również ważne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciw wściekliźnie.

Jeżeli właściciele psów nie zareagują na powyższy apel sprawa zostanie zgłoszona na Policję.

Powrót na górę