– Informacja dotycząca realizacji zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wrzoski”

„Europejski Fundusz Rolny

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wrzoski”

mająca na celu rozbudowę i modernizację infrastruktury publicznej dla poprawy jakości życia mieszkańców,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

objętego Programem Rozwoju Obszarów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Plakat (3)

remiza wrzoski – ZDJĘCIA (1)

Powrót na górę