– 3, 2, 1 – Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego

Logo 321 Start

Dobiega końca rok 2020 i wraz z nim Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie kończy z powodzeniem realizację projektu pt. Projekt „3, 2, 1 – Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego”, wdrażanego i finansowanego w ramach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Głównym założeniem projektu była organizacja dwóch zagranicznych mobilności, w ramach których uczniowie Technikum oraz Szkoły Branżowej I Stopnia zrealizowali 80-godzinny program stażu zawodowego w greckich przedsiębiorstwach, zgodnie z kształconym zawodem. Projekt rozpoczął się w połowie sierpnia 2019, kiedy został zakontraktowany, w lutym 2019 roku złożyliśmy aplikację projektową. Stworzenie materiałów promocyjnych, rekrutacja grup wyjeżdżających do Grecji w ramach projektu czy szkolenia przygotowawcze to działania zrealizowane przed wyjazdami uczniów do Grecji.
Dwa tygodnie, spędzone w słonecznej Grecji to świetna okazja, aby rozwinąć swoje umiejętności, zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie, co wynikało z pracy w prawdziwym przedsiębiorstwie, pod presją czasu i rezultatu. Codzienne posługiwanie się językiem angielskim było bardzo wartościowym elementem projektu, który wpłynął na przełamanie bariery językowej i zapoznanie się ze słownictwem branżowym, typowym dla danego zawodu.
W czasie wolnym od stażu, młodzież realizowała program edukacyjno – kulturowy, który zakładał udział w wycieczkach oraz animację czasu wolnego. Była to również okazja, aby zwiedzić Grecję i poznać jej kulturę i historię od środka. Niewątpliwie wycieczka na Meteory czy rejs na wyspę Skiathos utkwi w pamięci młodzieży na bardzo długi czas. Ewaluacja zarówno pierwszej, jak i drugiej mobilności pokazała, że młodzież była bardzo zadowolona z praktyk zawodowych oraz programu kulturowego i możliwości poznania kraju starożytnej Hellady.
W I mobilności, która realizowana była między 28 października a 8 listopada 2019 r. udział wzięło 12 uczniów z Technikum Ekonomicznego oraz 10 z Technikum Informatycznego. Ze względu na pandemię i brak możliwości wyjazdów zagranicznych wiosną br., termin mobilności II został przełożony do realizacji na jesień. W czasie epidemii koronawirusa uległy zmianom zasady wyjazdów zagranicznych. Mobilność odbyła się zgodnie z wytycznymi MEN i GIS.
W II mobilności, która odbyła się między 4 a 17 października br. wzięli udział uczniowie kształcący się w następujących zawodach:
• Technik Agrobiznesu – 8 uczniów
• Kucharz – 6 osób
• Mechanik Pojazdów Samochodowych – 6 osób
• Fryzjer – 8 osób

Łącznie, w ramach projektu 50 uczniów klas Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia, wchodzących w skład ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie uczestniczyło w dwóch mobilnościach zagranicznych.
W efekcie odbycia stażu nasi uczniowie między innymi:
• podnieśli umiejętności pracy w grupie;
• podnieśli znajomości i zdolności posługiwania się językiem angielskim;
• podnieśli swoją samoocenę;
• podnieśli kompetencje społeczne;
• nawiązali nowe międzynarodowe przyjaźnie;
• podnieśli znajomość i zdolność posługiwania się językiem angielskim branżowym;
• podnieśli wiedzę i umiejętności związane z wykształceniem zawodowym;
• wykorzystali wiedzę teoretyczną w praktyce;
• poznali realne warunki pracy zawodowej.

Organizacją partnerską, która dbała o wsparcie uczestników na miejscu, zapewniając najwyższy możliwy stopień bezpieczeństwa i komfortu był Georgikes Ekmetaleuseis & Training Services posiadający bogate doświadczenie w organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego w regionie Riwiery Olimpijskiej.
Ten projekt dobiega końca a 10 grudnia 2020 r. został zakontraktowany kolejny i wkrótce rozpocznie się rekrutacja 82 uczniów chętnych do wzięcia udziału w kolejnych dwóch mobilnościach w ramach nowego projektu pt. „Inwestycja w wiedzę i umiejętności bramą do sukcesu zawodowego”.
Załączona broszura stanowi element podsumowania zrealizowanych działań, a także dzielenia się dobrymi praktykami dla sektora kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście realizacji różnego rodzaju form praktycznej nauki zawodu, w tym we współpracy z zagranicznymi podmiotami sektora i przedsiębiorstwami.

Powrót na górę