– Szkolenie – Dobrostan zwierząt

Krowy na pastwisku

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie i Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Węgrowie zaprasza dnia 19.10.2020 r. o godzinie 10:00 na szkolenie:
„Wsparcie wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej w tym w zakresie działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym nowego działania PROW 2014-2020 „Dobrostan zwierząt” + stop pożarom traw”,
który odbędzie w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedznie.

Serdecznie zapraszamy.
Elżbieta Głuchowska
664-123-756

Powrót na górę