– Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Zuzułka

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3.06kWp na budynku OSP Zuzułka współfinansowany został ze środków WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 13 770,00 zł – umowa dotacji nr 2860/21/OA/D z dnia 04.10.2021 r. pozostałe środki w wysokości 5 202,00 zł to środki własne z dotacji budżetu Gminy Miedzna. Wydatki poniesione w ramach zadania: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Zuzułka”.

Powrót na górę