– Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Wrotnów

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6.12kWp na budynku OSP Wrotnów współfinansowany został ze środków WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 27 540,00 zł – umowa dotacji nr 2670/21/OA/D z dnia 04.10.2021 r. pozostałe środki w wysokości 10 404,00 zł to środki własne Gminy Miedzna. Wydatki poniesione w ramach zadania: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Wrotnów”.

Powrót na górę