– Dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie

W dniu 4 października 2021r. w Starostwie Powiatowym w Węgrowie odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie na projekty związane z ochroną środowiska realizowane przez gminy i jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu węgrowskiego.
Gmina Miedzna reprezentowana przez Wójta Tadeusza Tomasza Okulus otrzymała dofinansowanie w kwocie 27 540,00 zł na zadanie pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Wrotnów”, całkowita wartość zadania to 37 944,00 zł.
Ochotnicza Straż Pożarna w Zuzułce reprezentowana przez Prezesa OSP Zuzułka pana Krzysztofa Kowalczyka otrzymała dofinansowanie w kwocie 13 770,00 zł na zadanie pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Zuzułka”, całkowita wartość zadania to 18 972,00 zł.
Dziękujemy za udzielone wsparcie!
W wydarzeniu udział wzięli:

  • Senator RP Pani Maria Koc
  • Wojewoda Mazowiecki Pan Sylwester Dąbrowski
  • Poseł Pan Maciej Górski
  • Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Pani Kamila Mokrzycka
  • Kierownik Delegatury MUW w Siedlcach Pani Anna Kaszuba
  • Starosta węgrowski Pani Ewa Besztak
  • Burmistrzowie, wójtowie, radni oraz przedstawiciele jednostek OSP z terenu powiatu węgrowskiego
Powrót na górę