Struktura Urzędu Gminy.

W skład struktury Urzędu wchodzą: 1. Wójt Gminy, 2. Zastępca Wójta Gminy, 3. Sekretarz Gminy – będący Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych, wykonujący jednocześnie zadania Z-cy Kierownika USC, 4. Skarbnik Gminy, 5. Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, 6. Urząd Stanu Cywilnego – stanowisko ds. akt stanu cywilnego, wykonujący jednocześnie zadania z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, 7. Referat Budżetu – którym kieruje Skarbnik Gminy, w skład którego wchodzi: 1) stanowisko ds. księgowości budżetowej – 1 etat, 2) stanowisko ds. księgowości budżetowej – 1 etat, 3) stanowisko ds. księgowości budżetowej – 1 etat, 4) stanowisko ds. księgowości budżetowej – 1 etat, 5) stanowisko ds. płac – 1 etat, 6) stanowisko ds. wymiaru zobowiązań finansowych i księgowości podatkowej – 1 etat, 7) stanowisko ds. wymiaru zobowiązań finansowych i księgowości podatkowej – 1 etat, 8) stanowisko ds. działalności gospodarczej i kasy zakładowej . 8. Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – którym kieruje Kierownik Referatu, w skład którego wchodzi: 1) stanowisko ds. gospodarki gruntami, ochrony środowiska i leśnictwa – 1 etat, 2) stanowisko ds. gospodarki komunalnej lokalowej- 1 etat, 3) stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi – 1 etat, 4) konserwator obiektów i sprzętu w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy – 1 etat, 5) woźna Urzędu Gminy – ¾ etatu, 6) kierowca samochodu osobowego – 1 etat, 9. Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy – 1 etat, 10. Samodzielne stanowisko Radcy Prawnego, którego zakres obowiązków określa odrębna ustawa o radcach prawnych – umowa-zlecenie.
Biuletyn informacji publicznej

Rejestr wyborców

Załatw sprawę w urzędzie przez internet na epuap.gov.pl.pl

Projekt elektroniczna administracja

Projekt bazy wiedzy

Załatw sprawę w urzędzie przez internet na wrotamazowsza.pl

EFRR

EFRR

LGD Bądźmy razem
KRUS
Opieka nad dzieckiem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mikroporady