– Zostań żołnierzem w 2022 roku!

Wojsko Polskie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim prowadzi nowy nabór do służby przygotowawczej. Jest to rodzaj służby wprowadzony dla osób, które nigdy nie pełniły służby wojskowej. Głównym celem służby przygotowawczej jest wyszkolenie ochotników dające im możliwość podjęcia zawodowej służby wojskowej w możliwie najkrótszym czasie.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy:

  • nie byli karani za przestępstwa umyślne,
  • posiadają obywatelstwo polskie,
  • posiadają odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
  • wiek co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie co najmniej gimnazjalne (bądź ukończone 8 klas szkoły podstawowej).

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną, ubezpieczenie, ulgowe przejazdy i urlopy. Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą przysługuje uposażenie zasadnicze tj. 1233 zł brutto oraz odprawa po zakończeniu służby – 2540 zł brutto. Dodatkowo w przypadku pracownika (umowa o pracę) pracodawca na okres trwania służby przygotowawczej ma obowiązek udzielić mu urlopu bezpłatnego oraz wypłacić odprawę w wysokości 2-tygodniowego wynagrodzenia. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się do stażu pracy.

Na czym polega szkolenie?

Program szkolenia zawiera treści, których opanowanie jest niezbędne do objęcia pierwszych stanowisk służbowych w Wojsku Polskim. Obejmuje:

  • szkolenie zdalne (e-learning) przed wcieleniem do jednostki wojskowej,
  • 28-dniowe kształcenie podstawowe (stacjonarne w jednostkach wojskowych).

Szkolenie podstawowe jest jednakowe dla wszystkich. Obejmuje praktyczne zajęcia m.in. szkolenie strzeleckie, musztrę, obsługę broni. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem podczas którego, sprawdza się  wiedzę i umiejętności wojskowe żołnierza w specjalności wojskowej – piechota zmechanizowana.

Perspektywy po zakończeniu szkolenia

Żołnierze, którzy ukończyli służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym mogą bezpośrednio po zakończeniu szkolenia aplikować do wybranego rodzaju
Sił Zbrojnych RP, na wolne stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych. Województwo Mazowieckie daje szereg możliwości zatrudnienia żołnierzy. W naszej okolicy znajdują się takie jednostki jak:
23 Baza Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, 1 Warszawska Brygada Pancerna w Wesołej, 18 Dywizja Zmechanizowana w Siedlcach, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

Wojsko to atrakcyjny pracodawca

Wybierając karierę żołnierza zawodowego można liczyć na stabilne i atrakcyjne wynagrodzenie z licznymi dodatkami (m.in. dodatkowe uposażenie roczne tzw. „trzynastkę”, gratyfikację urlopową na każdego członka rodziny, stopniowy wzrost uposażenia z upływem lat służby), a w przyszłości pewną emeryturę. Prawo do uposażenia nabywa się z pierwszym dniem służby, a płatność następuje za miesiąc z góry. W chwili obecnej wynosi minimum 4110 zł brutto, przy czym wraz z upływem lat służby następuje stopniowy wzrost uposażenia. Dodatkowo większość żołnierzy wybiera comiesięczne świadczenie mieszkaniowe, które w garnizonie mińskim i warszawskim wynosi 750 zł netto. Ponadto w ostatnim czasie Minister Obrony Narodowej poinformował, iż zwrócił się do Pana Prezydenta o zwiększenie kwoty bazowej dla żołnierzy z 3,81 do 4,23. „Oznacza to podwyżkę uposażeń o średnio 677 zł. brutto”

Służba wojskowa to również możliwość udziału w kursach i szkoleniach specjalistycznych, w tym językowych, zdobycia umiejętności niedostępnych poza wojskiem oraz poznanie najnowocześniejszego sprzętu wojskowego. W armii istnieje spójny system umożliwiający podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności oraz jasno określona ścieżka awansu. Wojsko to wyzwanie. Możesz sprawdzić siłę swojego charakteru oraz realizować plany zawodowe i ambicje. Masz niepowtarzalną szansę, by spotkać ludzi myślących tak jak Ty.

Terminy szkoleń w 2022 roku:

07.03. – 02.04.

04.04. – 30.04.

09.05. – 04.06.

06.06. – 02.07.

04.07. – 30.07.

01.08. – 26.08.

05.09. – 01.10.

03.10. – 29.10.

14.11. – 10.12.

Gdzie należy się zgłosić:

Osoba ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek bezpośrednio w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim,
ul. Piękna 3, lub poprzez Resortowy Portal Rekrutacyjny www.zostanzolnierzem.pl

Kontakt do WKU: 261-353-065; 261-353-064

Powrót na górę