– ZOŚKI WIARA

20 sierpnia przypada 77 rocznica śmierci Tadeusza Zawadzkiego ps. ZOŚKA, który był instruktorem harcerskim, harcmistrzem, podporucznikiem AK oraz komendantem Grup Szturmowych na terenie Warszawy. Zginął w 1943 roku w Sieczychach. Tam też odbył się uroczysty apel Chorągwi Mazowieckiej podsumowujący projekt „Zośki wiara”.
W projekcie wzięły udział harcerki z 23 DH „Wataha” im. Wandy Rutkiewicz z Miedzny. Wszystkie zadania wykonywane były podczas kwarantanny, kiedy nie było zbiórek w realu. Harcerki musiały więc wykazać się dużą zaangażowaniem, pomysłowością i pracowitością przygotowując sesje zdjęciowe w klimacie II wojny światowej, śpiewniki szaroszeregowe, plakaty i gry na temat życia Tadeusza Zawadzkiego, zwiedzając wirtualnie Muzeum Powstania Warszawskiego czy nawiązując kontakty z innymi drużynami i skautami.
20 sierpnia w Miedznie odbyła się zbiórka drużynowa, w której wzięły udział harcerki realizujące projekt – Wiktoria Chamrol, Oliwia Gmiter. Paulina Barbachowska, Izabela Gmiter oraz drużynowa Beata Żaboklicka.
Na zbiórce druhny podsumowały wykonane zadania. Rozmawiały o życiu i działalności Tadeusza Zawadzkiego. Mogły również zobaczyć efekty swojej pracy. Potem odczytały list komendanta Chorągwi Mazowieckiej hm.Cezarego Supła skierowany do harcerzy realizujących projekt a z rąk drużynowej przyjęły piękną odznakę ZOŚKI WIARA oraz pamiątkową legitymację.

Powrót na górę