– Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Miedzna z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy.

Powrót na górę