– Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia prac remontowo – konserwatorskich w ramach zadania pn. „Remont Kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Miedznie”.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny ul. Kościelna 1, 07-106 Miedzna zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich w ramach zadania pn. „Remont Kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Miedznie” . Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załączników do niniejszego zapytania.

Dokumentacja

Powrót na górę