– Zaproszenie do składania ofert na wycinkę, zakup i uprzątnięcie drzewa

Urząd Gminy w Miedznie zaprasza do składania ofert na wycięcie , zakup i uprzątnięcie wyciętych drzew na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 534/16 w miejscowości Miedzna teren „Pozostałości Dworu Obronnego” w Miedznie  stanowiącej mienie komunalne gminy:

 

Lp. Oznaczenie drzewa wg dokumentacji Gatunek drzewa Obwód na wys. 130 cm
1

A

Lipa drobnolistna

307

2

B

Lipa drobnolistna

284

3

C

Lipa drobnolistna

265

4

D

Lipa drobnolistna

121

5

E

Lipa drobnolistna

170

6

F

Lipa drobnolistna

182

7

G

Lipa drobnolistna

187

8

H

Lipa drobnolistna

210

 

Ofertę należy składać na piśmie w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy w Miedznie ul. 11 Listopada 4, pokój Nr 2 do dnia 22 stycznia 2013r. do godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 stycznia 2013r. o godz.1030

 

 

Wójt Gminy

                                                                                                      (-) Janusz Rutkowski

Powrót na górę