– Zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców Gminy Miedzna

Gmina Miedzna przystępuje do  dystrybucji węgla dla swoich mieszkańców po preferencyjnych cenach. Prawo do zakupu preferencyjnego węgla po cenie nie wyższej niż 2000 zł będą miały osoby, którym przysługuje dodatek węglowy. Będzie można zakupić do 1,5 tony węgla do końca grudnia br. oraz kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Ostateczna cena węgla zostanie ustalona po podpisaniu umowy z podmiotem wprowadzającym węgiel do obrotu.
Zakup i odbiór węgla będzie możliwy w jednym ze składów węgla wskazanych w terminie późniejszym.
Osoby zainteresowane zakupem proszone są o złożenie do Urzędu Gminy w Miedznie Wniosku o zakup węgla po cenie preferencyjnej w terminie do 14 listopada 2022 r. (druk Wniosku w załączeniu lub można go uzyskać w Urzędzie Gminy w Miedznie, pokój nr 9). Wniosek dotyczy tylko roku 2022, a maksymalna ilość węgla dla gospodarstwa domowego jaką można zakupić wynosi 1,5 tony.

Wójt Gminy
Tadeusz Tomasz Okulus

Powrót na górę